Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на пенсия?

актуална версия версия: 8 август 2019 1517 уникалност: 96.8%

Фактическа обстановка

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) налага запор върху пенсията на длъжник, която е в размер на 800 лв. Длъжникът изплаща банков кредит с месечни погасителни вноски в размер на 100 лв.

Въпроси

Какъв е размерът на удръжките от пенсията при наложен запор?

Ако длъжник погасява банков кредит всеки месец, променя ли се размерът на удръжката по наложен запор на пенсия?

Становище

скрито платено съдържание: 318 думи;

Основано на