Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

Величка Алмишева
Управляващ съдружник "Правни услуги" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 609 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Служител в предприятие получава брутна заплата в размер на 1 200 лв. Върху работната заплата на служителя е наложен запор.

Въпроси

Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

Становище

скрито платено съдържание: 248 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;