Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

историческа версия версия: 1122 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Служител в предприятие получава брутна заплата в размер на 1 000 лв. Върху работната заплата на служителя е наложен запор.

Въпроси

Какъв, съгласно ГПК, е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

Становище

скрито платено съдържание: 248 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;