Запор върху заплата отнася ли се и за обезщетения за неспазено предизвестие и неизползван отпуск?

актуална версия версия: 8 август 2019 1294 уникалност: 88.6%

Фактическа обстановка

Работодател прекратява трудовия договор на свой служител без да спази срока на предизвестие. В тази връзка той трябва да му заплати обезщетение за неспазено предизвестие и за неизползван платен отпуск.

Служителят обаче има наложен запор върху работната заплата преди датата на прекратяване на трудовия договор. При отправено запитване Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) уведомява работодателя, че е необходимо да бъдат направени удръжки от дължимите обезщетения, които да се изплатят по съответната сметка – съответно на ЧСИ. От ЧСИ не предоставят информация на работодателя каква част от задължението на служителя не е изплатено.

Въпроси

Трябва ли работодател да направи удръжки от заплатата на свой служител и от дължимите му обезщетения във връзка с прекратяването на неговия трудовия договор?

Нарушават ли се правата на служителя, ако направените удръжки надвишават остатъчния размер на задължението му?

Становище

скрито платено съдържание: 496 думи;

Основано на