Примери към Калкулатори
свързани към Калкулатори за стаж

общовалидни за темата

 1. Последен работен ден при прекратяване на срочен трудов договор, когато предизвестието изтича след края на договора
 2. Последен работен ден при прекратяване на срочен трудов договор, изтичащ в почивен ден
 3. Последен работен ден при прекратяване на безсрочен трудов договор, изтичащ в почивен ден
 4. Последен работен ден при прекратяване на безсрочен трудов договор
 5. Изчисляване на общ осигурителен стаж на работник или служител за период
 6. Приравняване на осигурителен стаж на балетист от 2-ра към 3-та категория труд, в отношение 4 към 5
 7. Приравняване на осигурителен стаж на военен офицер от 1-ва към 3-та категория труд, в отношение 3 към 5
 8. Приравняване на осигурителен стаж на подводничар от 1-ва към 3-та категория труд, в отношение 1 към 3
 9. Приравняване на осигурителен стаж на полицай от 1-ва към 3-та категория труд, в отношение 1 към 2
 10. Изчисляване на общ трудов стаж на работник или служител за период
 11. Изчисляване на осигурителен стаж на служител, работил при непълен работен ден след 2002 г.
 12. Изчисляване на осигурителен стаж на служител, работил при непълен работен ден преди 2003 г.
 13. Изчисляване на осигурителен стаж на служител, работил при непълен работен ден от 3 часа в периоди с различни правила за определяна на стажа
 14. Изчисляване на осигурителен стаж на служител, работил при непълен работен ден
 15. Изчисляване на осигурителен стаж на служител, работил на пълен работен ден
 16. Изчисляване на трудов стаж при непълен работен ден, който е по-къс от половината от законоустановения работен ден
 17. Изчисляване на трудов стаж на служител при пълен работен ден
 18. Изчисляване на трудов стаж при пълен и непълен работен ден
 19. Изчисляване на трудов стаж при непълен работен ден, който не е по-къс от половината от законоустановения работен ден
абонамент