Изчисляване на осигурителен стаж на служител, работил при непълен работен ден преди 2003 г.

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 23 март 2021 655 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и за служители, работещи по трудов договор на непълен работен ден, които искат да изчислят колко ще бъде осигурителният им стаж за определен период.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на осигурителен стаж на служител, когато той работи по-малко от законоустановеното работно време за длъжността, а периодът на работа е преди 2003 г.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 37 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 105 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 85 думи;