Изчисляване на осигурителен стаж на служител, работил на пълен работен ден

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 23 март 2021 816 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и за служители, работещи по трудов договор на пълен работен ден, които искат да изчислят колко ще бъде осигурителният им стаж за определен период.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на осигурителен стаж на служител, когато той работи на пълен работен ден.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 33 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 139 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 74 думи;