Закон за Извънредното Положение

(Закон за Мерките и Действията по Време на Извънредното Положение, Обявено с Решение на Народното Събрание от 13 Март 2020 г. и за Преодоляване на Последиците)

727
версия, консолидирана от Ciela-Norma