Услугa обжалване на ревизионни актове

Обжалване на Ревизионни Актове от Kreston BulMar

Проблемът

Данъчните ревизии отдавна не се провеждат на принципа, че една компания не е ревизирана от дълго време.

Днес всяка една данъчна ревизия започва на базата на предварителен анализ от страна на НАП, който показва потенциално данъчно нарушение, за което трябва да се извърши ревизия и да се начислят съответните данъци и лихви, чрез ревизионен акт.

Този подход от страна на НАП много често предопределя завършването на една ревизия с негативен ревизионен акт, дори когато няма достатъчно основания за това.

 

Цел на Услугата

Целта на услугата е да се организира успешна защита срещу очакван ревизионен акт, като се създаде и проведе съгласувана стратегия за събиране на доказателства и аргументи за неговото обжалване още във фазата на самата ревизия.

 

Обхват на Услугата

  • Задълбочено и детайлно проучване на казуса, запознаване с документите и обясненията, изискани и представени по повод и по време на ревизията;
  • Проучване за съществуването на допълнителни документи и доказателства, които не са представени по време на ревизията и биха могли да бъдат използвани след това;
  • Проучване и анализиране на цялата приложима за случая съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) и Съда на Европейския съюз (СЕС);
  • Изготвяне на цялостна стратегия за обжалване – от възражението срещу ревизионния доклад до обжалването на ревизионния акт пред последната съдебна инстанция, в т.ч. преценка кои доказателства и аргументи на кой етап от обжалването да се представят и/или отправяне на преюдициални запитвания във връзка с конкретния казус до СЕС.

 

Предимства на Услугата

Съдебният процес е състезателна процедура между обжалващия екип и юристите на НАП, където отличната стратегия и перфектно избраните аргументи и доказателства са от решаващо значение.

По всеки казус, свързан с данъчна ревизия, при нас работят в екип много опитни и отлично интегрирани помежду си юристи и данъчни експерти, които перфектно познават процеса, материята и съдебната практика на ВАС и СЕС.

Високата експертиза и огромният опит в подобни дела ни дават възможност да откриваме онези детайли, доказателства и аргументи по всеки казус, които могат да доведат до успешно обжалване и отмяна на ревизионния акт.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата се изчислява съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от материалния интерес на обжалвания акт.

Експерти към Услуга обжалване на ревизионни актове

абонамент