Слави Микински

Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar

Слави Микински е завършил специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Присъединява се към екипа на Kreston BulMar през 2004 г., а от 2009 г. е управляващ съдружник „Правни услуги“.

Професионалният му опит е свързан с правното обслужване на средни и големи предприятия в различни индустрии – в т.ч. търговски банки, търговия, производство, строителство, услуги, чуждестранни инвестиции и други.

Има огромен опит в областта на търговското, облигационното и данъчното право, преобразувания и сделки с търговски предприятия, процесуално представителство и защита по търговски и данъчни дела. Експерт е в областта на ТЗ, ЗЗД, ДОПК, ГПК, ЗМИП и ЗЗЛД (GDPR).

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта на трудовото право.

Слави Микински е един от отговорните редактори в БАЛАНС.bg, като отговаря за секциите ТЗ, ЗМИП, ДОПК, ГПК и ЗЗЛД (GDPR) – с оглед към всяка една разпоредба да има нужните, но не повече ресурси (статии, становища, примери, указания на НАП или съдебна практика), за да може да се взима бързо и правилно професионално решение по всеки един възможен данъчен или счетоводен казус.

Водещ редактор е на една от работните групи за селекция, оценка, редакция и одобряване за публикуване в БАЛАНС.bg на професионални статии, становища и уроци.

Материали на Слави Микински

филтър по вид:
абонамент