Услугa счетоводно обслужване

Счетоводно Обслужване от Kreston BulMar

За Услугата

Осигуряваме бърза обработка на стопанските операции и в кратки срокове съставяме нужните за мениджмънта ежемесечни финансови отчети и управленски справки.

Текущо предоставяме всички необходими счетоводни, данъчни, финансови и бизнес консултации, за да се вземат най-добрите управленски решения.

След края на всяка финансова година правим задълбочен анализ на финансовите отчети и десетките финансови показатели, като ги съпоставяме с тези от преходните години, за да се предприемат най-добрите мерки за подобрение и растеж.

 

Нашият Опит

Обслужваме малки, средни и големи компании от всички индустрии, с приходи от няколкостотин хиляди до близо 100 милиона лева, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите.

Наши клиенти са редица неправителствени организации.

Обслужваме компании, които директно оперират на различни пазари и безпогрешно се справяме с усложненото данъчно облагане в различните държави.

Имаме огромен опит в националната и международна онлайн търговия.

За компании, които са част от международни групи, базирани в Европа или САЩ, изготвяме всички специфични финансови отчети и консолидационни пакети – както по IFRS, така и по US GAAP.

За чуждестранни и български групи компании, чиито централи са в България, изготвяме тримесечни и годишни консолидирани отчети съгласно IFRS.

За нас е еднакво удобно да извършваме услугата както с наш счетоводен софтуер, така и с използваните в компаниите ERP системи.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата е от няколкостотин лева на месец за малки компании до няколко хиляди лева за големи компании, което зависи от обема, сложността и обхвата на услугата.

Експерти към Услуга счетоводно обслужване

абонамент