Услугa данъчни консултации

Данъчни Консултации от Kreston BulMar

За Услугата

Данъчното законодателство е изключително динамично както в България, така и навсякъде по света, а заради глобализацията все по-често данъчните казуси засягат данъчното облагане в две или повече държави едновременно.

Като част от международна консултантска компания, ние прилагаме най-високи професионални стандарти в анализа на всеки данъчен казус и даваме аргументирани и работещи решения за всеки отделен случай, независимо дали той е вътрешен, или трансграничен.

 

Нашият Опит

Данъчните консултации, в които имаме много богат опит, са свързани със:

  • становища и решения по данъчни казуси по всички данъчни закони;
  • консултации и решения при сложни сделки или трансформация на дружества, в които възникват значителни данъчни ефекти;
  • консултации и решения по данъчни ефекти при международни търговски операции и избягване на двойно данъчно облагане;
  • данъчна защита по време на данъчни ревизии;
  • обжалване на ревизионни актове на НАП;
  • проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс.

 

Цена на Услугата

Данъчна консултация може да струва от няколкостотин до няколко хиляди лева, в зависимост от сложността, засегнатите данъчни закони и/или държави, приложимите счетоводни стандарти, възможните финансови ефекти и много други фактори, които трябва да бъдат съобразени.

Експерти към Услуга данъчни консултации

абонамент