Новина

 1. От днес стартира данъчната кампания
  Данъчните декларации на физическите лица вече могат да бъдат подавани
 2. Подкрепата за бизнеса и нови 500 млн. лева грантове
  Коментар на министър Лъчезар Борисов
 3. Туроператорите ще получават по 35 евро за турист, докаран у нас със самолет, до края на месец май
  Средствата за субсидията са 55 млн. лева
 4. Безработните лица вече ще дължат по 26 лева месечно за здравни вноски
  Това се дължи на факта, че от началото на тази година е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход от 650 лева
 5. Търговията на дребно бележи ръст
  За ноември продажбите се увеличават с 1,2% спрямо октомври
 6. Някои уточнения във връзка с промените в регистрацията по ЗДДС от декември 2020 г.
  НАП напомня какво следва да предприемат данъчно задължените лица, за да запазят регистрацията си за нуждите на ДДС в България
 7. Обзор на висящите тълкувателни дела във ВКС към края на 2020 г.
  Общият брой на нерешените тълкувателни дела в различните колегии на ВКС е 26
 8. Промени в КСО предвиждат работещите пенсионери да получават трета пенсия
  Измененията са внесени в Народното събрание за обсъждане
 9. Отново се разпространява фалшив имейл от името на НАП
  Съобщението съдържа информация за възстановяване на данък в размер на 210 лева
 10. Министерството на туризма е изплатило 10 млн. лева на туроператори
  Средствата бяха отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., а общият брой на одобрените за финансиране заявления са 720
 11. Промени в Инструкцията за съхраняване на документи на прекратени осигурители
  На 29.12.2020 г. са обнародвани изменения и допълнения на Инструкция № 5 от 2005 г. на НОИ
 12. НОИ направи промени в Инструкция № 13 от 2000 г.
  Публикувани са изменения и допълнения на Инструкцията за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда
 13. ВАС ще разгледа 5 тълкувателни дела на 29 януари
  Върховните съдии ще разгледат на общо заседание 5 тълкувателни дела в един ден
 14. Промените в КСО за изплащане на пенсиите от втория стълб са внесени в Народното събрание
  Първите пенсионери, които ще имат право на втора пенсия, се очаква да се пенсионират в края на годината
 15. Постъпленията в НАП за 2020 г. са 25 млрд. лева
  Приходите от данъци възлизат на 14 млрд. лева
 16. Световната банка очаква ръст от 3,3% на българската икономика през 2021 г.
  В глобален план прогнозата е за ръст с 4%
 17. Малки и средни предприятия ще получат повече от обещаните 178 млн. лева от държавата
  Оценката по процедурата е премината успешно от общо 1 703 проектни предложения на средни предприятия, като общата одобрена сума е в размер на 233 645 650 лева
 18. Средната доходност на вноските за втора пенсия в частните пенсионни фондове е 1,4%
  Само при един от универсалните пенсионни фондове е отчетена отрицателна доходност от минус 1,39%
 19. Прогноза на Euler Hermes: Очаква се 21% ръст на фалитите в България през 2021 г.
  Лидерът в застраховането на търговски кредити прогнозира трудна година за предприемачите
 20. Данък МПС в София може да се плаща и онлайн
  Всеки гражданин, който заплати своя данък за автомобил до 30 април 2021 г., ползва 5% отстъпка
 21. Шест тълкувателни дела бяха образувани от ВАС
  Четири от тях са по инициатива на главния прокурор Иван Гешев, а останалите две са предложени от председателя на ВАС Георги Чолаков
 22. Безвъзмездният труд става административно наказание от 2021 г.
  Измененията на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) бяха обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник и ще влязат в сила на 23 декември 2021 г.
 23. Промените за е-правосъдие са обнародвани в ГПК
  Предвижда се промените да влязат в сила от 30 юни 2021 г.
 24. Проект за изменение на Наредба № Н-13 от 2019 г., издадена от министъра на финансите
  Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2021 г.
 25. Промени в Регламент (ЕС) № 702/2014 за определяне на конкретни помощи, освободени от оповестяване
  Удължаване периода на прилагане и адаптирането му спрямо икономическите и финансовите последици от пандемията от COVID-19
 26. Нови правила в Арбитража при БТПП от 01.01.2021 г.
  Основната цел на промените е съобразяване с епидемиологичната обстановка чрез организиране на открито арбитражно заседание във виртуална среда
 27. Нов проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
  Съобразяване на националното законодателство с нормите на Директива (ЕС) 2019/1 и Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета
 28. Нов законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП
  За втори път в рамките на месец декември е внесен законопроект за изменение на ЗМИП
 29. МСФО 16 с изменения във връзка с коронакризата
  Въвеждат се облекчения за лизингополучателите при отчитане на предоставените вследствие на кризата намаления по договорите им
 30. 100 млн. евро за заеми при облекчени условия
  Това е възможно след сключено споразумение между УниКредит Булбанк и Европейския инвестиционен фонд
 31. Прогноза на БСК: Българската икономика ще започне да расте през 2022 г.
  От БСК са категорични, че стопанското възстановяване на България ще се ускори след масовата ваксинация срещу COVID-19
 32. 2 700 предприятия са кандидатствали за подкрепа от държавата под формата на оборотен капитал
  Мярката се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност"
 33. Декларацията за туристическия данък вече може да се подава и онлайн
  Услугата вече е достъпна за всички потребители през Портала за достъп до електронни административни услуги на „Държавна агенция „Електронно управление“
 34. БВП бележи спад с 4,2% през третото тримесечие на 2020 г.
  Растежът на частното потребление достига 7,1%
 35. Около 380 000 новорегистрирани безработни лица
  Данните обхващат периода от февруари до декември 2020 г.
 36. Оборотите на онлайн търговци и куриери с рекордно високи нива през 2020 г.
  В същото време, според експерти, туристическият сектор е отчел загуби за 900 млн. евро
 37. Сертифицираните инвестиции за 2020 г. са на стойност над 1 млрд. лева
  34 проекта са сертифицирани през изминалата година
 38. 3 300 микро- и малки предприятия ще получат допълнителна безвъзмездна помощ от държавата
  В подкрепа на микро- и малките предприятия са били предоставени безвъзмездно 173 млн. лева, за одобрени над 21 000 проекта
 39. По кои мерки може да кандидатства бизнесът след 1 януари?
  Най-дългосрочни са плановете за първата въведена помощ за засегнатите от пандемията бизнеси – 60/40
 40. Промени при идентификационните номера по ДДС на Великобритания и Северна Ирландия
  Новостите се дължат на Брекзит
 41. Данъчните промени, които влизат в сила през 2021 г.
  Предвиждат се облекчения за родителите, както и при ремонт на дома
 42. Банковите депозити на домакинствата възлизат на над 59 млрд. лева към края на ноември
  Въпреки намаляващите лихви – спестяванията ни в банките се увеличават
 43. МФ очаква 3,6 млрд. лева дефицит в държавната хазна в края на декември
  Това прави 3% от брутния вътрешен продукт на страната и е по-добър резултат от заложените в актуализирания вариант на бюджета за 2020 г.
 44. Вместо ваучери през април част от пенсионерите ще получат 120 лева в брой
  Добавката е за всички лица с пенсии от 300,01 до 369 лева и ще обхване 392 хил. пенсионери
 45. НОИ публикува новите формуляри за пенсиите
  Новите формуляри за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средства във фонд „Пенсии“ важат от 1 януари 2021 г.
 46. Данъчните декларации ще се подават към НАП от 11 януари 2021 г.
  Между 1 и 10 януари ще се извършват технически процеси по превключване към новата 2021 г.
 47. Приеха правилата за изплащане на средства от частните пенсионни фондове
  При определяне на пожизнените суми от УПФ няма да се взима предвид полът на лицето
 48. Правителството прие Национална стратегия за бедността и социалното включване
  Документът очертава рамка за развитие на политиките, които са свързани с преодоляване на бедността и насърчаване на социалното включване през следващите 10 години
 49. Към ноември основният лихвен процент е 0,00%
  ОЛП се запазва без промяна спрямо същия период миналата година
 50. Болнични за 79 087 дни са отказани след обжалване от НОИ
  Отменени са 3 700 болнични листа