Новина

 1. Тютюнопроизводителите вече ще могат да сключват еднодневни трудови договори
  Това се съдържа в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на договорите по чл.114а от КТ пред Инспекцията по труда
 2. Над 7 млрд. лева са предвидени по Програмата за развитие на регионите за 2021 – 2027 г.
  Средствата по програмата са за модернизация на различна по вид инфраструктура, за стимулиране на икономическото развитие, на прехода към зелена енергия, както и за подкрепа на регионалната политика
 3. Набраният капитал през Българска фондова борса възлиза на над 320 млн. лева за 2020 г.
  Ръст с 39% има при сделките на регулиран пазар спрямо 2019 г.
 4. Агенция по вписванията предоставя 6 нови услуги, достъпни онлайн
  Сред тях са издаване на заверен препис от вписан акт и издаване на удостоверение за имот
 5. НАП ще отдели 6,18 млн. лева за картови плащания през следващите 3 години
  Пригодната агенция сключва договор за услугата с „Борика“ АД, тъй като е единственото дружество, което отговаря на критериите за участие
 6. Средният осигурителен доход за ноември е 1 099,10 лева
  За периода 1 декември 2019 г. – 30 ноември 2020 г. средният месечен осигурителен доход за страната е 1 060,85 лева
 7. Над 6 000 предприятия са кандидатствали за 89 млн. лева помощ от НАП
  До момента броят на одобрените кандидати е над 3 200, за които са предвидени 36 млн. лева по програмата
 8. Работодателите ще трябва да уведомяват НАП по електронен път за причината при прекратяване на трудов договор
  Предложените промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5), които са публикувани за обществено обсъждане, предвиждат промени и при командироване на служители
 9. Търговското салдо на България е минус 1,474 млрд. лева
  Данните на БНБ обхващат периода януари-ноември 2020 г.
 10. Преките чуждестранни инвестиции се увеличават
  Основни инвеститори са Нидерландия, Австрия и Германия
 11. Прогноза на БНБ: През 2022 г. ще се върнем на предкризисните нива
  Експертите от централната банка прогнозират ръст на икономиката от 3,7% през 2021 г. и 3,6% – през следващата година
 12. Над 400 000 души са останали без работа от началото на пандемията
  Най-голям брой безработни по време на кризата са регистрирани в област София – над 46 000 души
 13. Предлага се първоинстанционният съд да прави проверка за редовността и допустимостта на подадените касационни жалби по административни дела
  Това се предвижда във внесения на 15.01.2021 г. Законопроект за изменение и допълнение на АПК
 14. Синдикати предлагат учителите над 50 г. да работят с час по-малко седмично
  Според проучване дистанционното обучение е повишило натоварването върху учителите с между 15 и 20%
 15. Плащанията през електронния портал на Столична община са двойно повече спрямо 2019 г.
  Все повече граждани предпочитат да плащат онлайн местните данъци и такси
 16. Инфлацията през 2020 г. е 0,1%
  Вече пети пореден месец инфлацията покрива критериите за еврозоната
 17. България и Нидерландия сключиха нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане
  Новата спогодба ще замени действащата в момента между двете страни, която е сключена през 1990 г.
 18. Максималният размер на годишната такса, събирана от пенсионните дружества, да е до 0,5% от нетните активи на фонда
  От КФН не са съгласни с готвената промяна в КСО
 19. МФ ще проведе кампания „Вземи си касовата бележка“
  Целта е насърчаване на гражданския контрол върху търговците за спазване на данъчно-осигурителното законодателство
 20. КФН: Увеличение на минималния капитал на пенсионните дружества
  Предложението на регулатора е капиталът на частните фондове да стане 7,5 млн. лева
 21. Предложение: Осигурените в частни фондове да получават бонуси от търговски вериги
  Това е част от предложенията за промени в КСО, които бяха внесени от Министерския съвет в парламента
 22. Предложение на КФН: Избираме без срок една или две пенсии
  Комисията по финансов надзор публикува становище във връзка с промените в КСО
 23. Касовите бележки в хартиен вариант може да отпаднат в големите търговски вериги
  Клиентът ще получава бележка по имейла или чрез приложение
 24. Заетост и обучения в подкрепа на трудовия пазар
  За целта са планирани 10 млн. лева повече спрямо предходни години
 25. Учителите се пенсионират средно 2,5 години преди навършване на пенсионна възраст
  Пенсията им се намалява с 0,1% за всеки месец, който не им достига
 26. Приеха правила за втората пенсия
  Пенсионните фондове ще бъдат задължени да гарантират размера на вноските, които са постъпили в тях през годините
 27. Агенцията по вписванията напомня: Подаваме нулева декларация еднократно, не ежегодно
  Ако възобновят дейността си, предприятията трябва да съставят и подадат годишен финансов отчет
 28. НАП напомня, че временно преустановява вписването на лица в специалния регистър по Закона за хазарта
  Периодът, в които няма да се извършва водене на Регистър на уязвимите лица, е от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г.
 29. Държавата отпуска допълнителни 40 млн. лева за туризма и транспорта
  По този начин мярката се удължава до март 2021 г.
 30. КФН: Актуализирането на втората пенсия не е напълно регламентирано
  Според регулатора кръгът на наследниците трябва да бъде разширен
 31. Мярката „Заетост за теб“ разширява обхвата си
  Срокът на действие на мярката се удължава до 31 декември 2022 г.
 32. България е изнесла стоки за над 50 млрд. лева
  Предварителните данни на НСИ обхващат периода от януари до ноември 2020 г.
 33. Рекорден брой новорегистрирани безработни през първата седмица на януари
  В периода 4 – 10 януари новорегистрираните безработни са 15 731, което е най-високата цифра от третата седмица на април 2020 г. досега
 34. Търговците на едро няма да докладват за пране на пари пред ДАНС
  Това решиха депутатите, след като приеха окончателно промени в ЗМИП
 35. ВАдС внесе предложение във ВКС за образуване на ново тълкувателно дело
  Висшият адвокатски съвет установи противоречива практика по четири въпроса в материята на изпълнителното производство
 36. Онлайн форум „Кариера в България“ свързва работодатели и търсещи работа
  Събитието се организира от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта
 37. БАЛАНС.bg публикува поредица от статии за промените в ЗДДС от декември 2020 г.
  Платформата предлага експертно изложение на промените, както и разяснения на всички важни моменти в тях
 38. На 15 януари изтича срокът за кандидатстване по мярката 60:40
  Документи могат да се подават до 17 ч.
 39. Нов законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
  Предстои да бъде модернизирана съществуващата правна рамка спрямо спецификата на цифровата икономика
 40. 90% от данъкоплатците ще подадат декларациите си онлайн
  Такива са очакванията на НАП
 41. Предлагат отпадане на осигуровките върху командировъчни, които са за сметка на ЕС, международна организация или приемаща страна
  Промяната е залегнала в Проект на постановление за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 42. Подготвя се ново отчитане на онлайн продажбите
  НАП предлага търговците да изпращат касовите бележки на клиентите по имейла
 43. НАП ще засича нелегални търговци с оборот от чужбина – чрез данни от пощите и куриерите
  До момента данъчните получаваха информация от куриерите за извършените от тях доставки с наложен платеж само в рамките на страната, но от тази година обхватът се разширява
 44. Добавката от 50 лева към пенсиите може да продължи да се дава и след март
  Добавката се дава от лятото на 2020 г., като я получават всички 2,1 млн. пенсионери
 45. Въведен е отдалечен достъп до част от услугите на Агенцията по вписванията
  С последните промени в Правилника по вписванията могат да бъдат изисквани справки, удостоверения и преписи от службите по вписванията и по електронен път
 46. НСИ: Търговията на дребно се увеличава
  Данните са към ноември 2020 г.
 47. Броят на сделките с имоти е спаднал с 8% през 2020 г.
  Най-жив е бил пазарът на имотни сделки във Варна и Пловдив
 48. Данъчната свобода настъпва по-късно тази година
  Денят, в който спираме да работим за държавата, е 20 май
 49. НАП пуска две нови електронни услуги
  Услугите са свързани с предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми
 50. НАП и бизнесът предлагат софтуерна фискализация до края на януари
  Специална работна група, създадена от НАП, ще обсъжда механизма за алтернативна фискална отчетност за електронните магазини