Спогодба

 1. Спогодба между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
 2. Спогодба между Народна Република България и Кралство Дания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Имуществото
 3. Спогодба между Народна Република България и Кралство Испания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществата
 4. Спогодба между Народна Република България и Кралство Швеция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществата, Подписана на 21.06.1988 г.
 5. Спогодба между Народна Република България и Република Зимбабве за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклоняването от Облагане с Данъци на Дохода, Имуществото и Печалбата от Продажбата на Имущество
 6. Спогодба между Народна Република България и Република Италия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода и Имуществото
 7. Спогодба между Народна Република България и Република Малта за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите
 8. Спогодба между Народна Република България и Република Финландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 9. Спогодба между Народна Република България и Република Франция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода
 10. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Печалбите от Прехвърляне на Имущество
 11. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Ислямска Република Иран за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Дохода и на Протокола към нея
 12. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Канада за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 13. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 14. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Беларус за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 15. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Индия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
 16. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Сингапур за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 17. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 18. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Сирийската Арабска Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 19. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Хашемитско Кралство Йордания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 20. Спогодба между Република България и Ислямска Република Пакистан за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 21. Спогодба между Република България и Република Австрия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 22. Спогодба между Република България и Република Корея за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода
 23. Спогодба между Република България и Република Литва за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 24. Спогодба между Република България и Република Полша за Избягване за Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 25. Спогодба между Република България и Република Унгария за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото