Новина

 1. Далекосъобщителните и куриерските услуги с рекорден ръст през 2020 г.
  Ръстът и на двете индустрии за 2020 г. е около 17%, а далекосъобщенията правят близо 30% от ръста през последното тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.
 2. Всяка пета компания е намалила заплатите на персонала си заради пандемията
  17% от предприятията са пуснали служителите си в неплатен отпуск
 3. Евростат: Инфлация в Еврозоната на годишна база
  У нас обаче е отчетен спад на цените
 4. Една пета от българската икономика е в сивия сектор
  Според проучване на АИКБ точният процент е 20,9%, което се равнява на около 23 млрд. лева
 5. Държавният дълг на България е с отрицателна доходност
  Пласирани са нови ДЦК за 200 млн. лв. при средна годишна доходност от -0,17%
 6. Нови работни места за възстановяване на пазара на труда през 2021 г.
  Повишаване на заетостта и развиване на човешкия капитал, вместо стимулиране на безработните да търсят работа, са основните приоритети, заложени в новия План за действие по заетостта 2021 г.
 7. Fitch Ratings повиши кредитния рейтинг на страната ни
  Въпреки пандемията и предстоящите избори оценката за страната ни от стабилна вече е положителна
 8. Всеки 4 от 10 лева в е-търговията – невидими за данъчните
  От НАП за периода април – юни 2020 г. отчитат, че са направени близо 350 000 доставки на онлайн стоки
 9. БНБ: Преките чуждестранни инвестиции намаляват наполовина през 2020 г.
  Най-много средства постъпват от Австрия, Германия и Швейцария
 10. Отделят 78 млн. лева за подкрепа на „големи малки“ компании
  Целта на процедурата е да бъде осигурен оперативен капитал за българските малки предприятия, които са реализирали оборот над 500 хил. лева за 2019 г.
 11. Синдикати и работодатели настояват за правила при работата от вкъщи
  Има искане да се въведе трудова злополука по време на хоум офис
 12. 20 000 са електронните магазини през 2020 г.
  Това е 4 пъти повече спрямо 2015 г.
 13. Окончателно: Първоинстанционните съдилища ще правят първоначалната проверка за редовност и допустимост на касационните жалби и протести по АПК
  Препис от жалбата или протеста ще се изпраща за отговор до ответника едва след извършване на проверката
 14. Образувано е тълкувателно дело във връзка с определянето на обезщетение за неимуществени вреди
  Образувано е тълкувателно дело №1/2021 г. по описа на ВКС, ОСГТК, за уеднаквяване на практиката при определяне на справедливо обезщетение за неимуществени вреди, когато е налице съпричиняване от страна на пострадалия
 15. Връщат стария текст за определяне размера на имотния данък и отлагат въвеждането на новите правила за изчисление на ТБО
  Направени са изменения и в ЗМДТ чрез промените в Закона за извънредното положение
 16. Прогноза на КНСБ: Средната работна заплата може да достигне 2 400 лева през 2025 г.
  При ежегоден ръст на БВП от 5% и на заплатите – с 12-13%, до 2025 г. можем да достигнем две трети от стандарта на живот на средния европеец
 17. Принудителното изпълнение на помощите окончателно отпада след обнародването на промените в Закона за извънредното положение
  С измененията се предпазват от принудително изпълнение помощите, получавани от излезлите в неплатен отпуск поради пандемията служители, конкретизира се размерът на държавната помощ за предприятията и се въвеждат промени в редица други закони
 18. Само 20 предприятия ще получат помощ от държавата в пълен размер
  Някои търговци ще получат под 300 лева
 19. Осигурените в частните пенсионни дружества са 4 819 139
  Натрупаните средства във фондовете са в размер на 17,294 млрд. лева
 20. Подкрепят бизнеса с нови 211 млн. лева
  С помощта на тези средства ще бъдат въведени две нови мерки за предприятията, чиито обороти са били засегнати от пандемията
 21. До 28 февруари работодателите трябва да подадат в НАП справки за доходи, изплатени на физически лица през 2020 г.
  Справките се подават по електронен път
 22. Общо 10,3 млн. лева получиха над 2 500 компании, наели безработни
  Средствата са изплатени по програмата „Заетост за теб“, която е част от пакета антикризисни мерки
 23. 3 400 дружества са получили държавна помощ под формата на оборотен капитал
  Отпуснатите средства са в размер на 38,1 млн. лева
 24. Приходи и разходи на българските домакинства в края на 2020 г.
  Според данни на НСИ през последните три месеца на годината сме харчили по-малко за храна и повече – за битови сметки
 25. 120 лева за пенсионерите с най-ниски пенсии
  Остава и добавката от 50 лева за април
 26. Промените в Закона за адвокатурата бяха приети на второ четене и в пленарна зала (ОБНОВЕНА)
  Адвокатите ще могат да учредяват еднолични адвокатски дружества, да са управители на търговски дружества, както и няма да са длъжни да носят тоги по време на съдебно заседание
 27. КС допусна до разглеждане по същество искането на ВАдС във връзка с обратното действие на абсолютната давност в ЗЗД
  Конституционният съд взе решението с мнозинство от 11 гласа от общо 12
 28. Обнародвана е нова наредба, приета заради изменения в Закона за хазарта
  Наредбата регламентира подлежащите на вписване обстоятелства, както и условията и реда за воденето и поддържането на публичните електронни регистри от НАП и БИМ по Закона за хазарта
 29. Започна обществено обсъждане на инструкция относно проверките на място по ЗМИП на организаторите на хазартни игри
  Урежда се редът за упражняване на съвместен контрол от ДАНС и НАП
 30. От 3 юли използването на пластмасови прибори се забранява със закон
  Националната стратегия за управление на отпадъците цели за 7 години да се намали почти двойно използването на найлонови торбички, както и да се въведат редица по-строги мерки за ограничаване на битовите отпадъци
 31. Предварителни данни на НСИ: Горивата и храните поскъпват
  Лек спад се отчита при облеклата и обувките
 32. Всеки шести младеж в ЕС е загубил работата си заради COVID-19
  Равнището на младежката безработица в България е 18,3% за последните месеци
 33. Агенцията по заетостта отчете ръст на започналите работа през януари
  Равнището на регистрираната безработица у нас през първия месец на годината е 7%
 34. Страната ни е привлякла инвестиции за 176 млн. лева от началото на годината
  Благодарение на 7 проекта ще бъдат разкрити 514 нови работни места
 35. Декларация с баркод е достъпна на сайта на НАП
  Декларацията е за облагане на доходите на физическите лица
 36. 70% от износа ни към ЕС отива в шест държави
  В периода януари – ноември 2020 г. експортът на стоки към ЕС е намалял с 5,4% в сравнение със същия период на 2019 г.
 37. Създават три фонда с над 1,7 млрд. лева за икономическа трансформация на бизнеса
  Те ще бъдат разделени на: Фонд 1 за „Технологична модернизация“, Фонд 2 за „Зелен преход“ и Фонд 3 за „Дигитализация“
 38. Износът на България е в размер на 18,69 млрд. лева за 2020 г.
  55% от експорта е насочен към 7 държави - Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация
 39. НСИ публикува данни за ръста на заплатите през 2020 г.
  Най-голямо увеличение е регистрирано в секторите „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Финансови и застрахователни дейности“
 40. Средно по 9 безработни лица се състезават за едно свободно работно място
  Годишният ръст на безработицата у нас е с 37% спрямо 2019 г., сочат данни на Агенцията по заетостта
 41. НОИ преизчислява пенсиите на работещите пенсионери служебно
  Процедурата започва от 1 април
 42. Защитени от запори ще бъдат само ковид-помощите, но не и бонусите за служители на първа линия
  Това реши бюджетната комисия в парламента при гласуване на промените на второ четене
 43. 90 дни неплатен отпуск ще се зачитат за трудов стаж
  Това става възможно с одобряване на промени в Закона за извънредното положение
 44. Обща стратегия на големите български градове с цел търсене на международни инвестиции
  Участие ще вземат София, Пловдив, Варна и Бургас
 45. ЕК очаква ръст на българската икономика с 2,7% през 2021 г.
  За 2022 г. се прогнозира ръст от 4,9%
 46. 300 000 работни места са запазени по мярката 60/40
  Средствата за подпомагане на бизнеса са осигурени до края на септември
 47. Отново предстоят изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС
  Основните промени ще допълнят правилата относно доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки
 48. QR код вместо касов бон ще получаваме по електронен път при покупки от е-магазин
  Информацията ще минава през НАП, а самият код ще се генерира след приключване на поръчката
 49. Оборотите на търговците на дребно бележат спад с 12% спрямо декември 2019 г.
  Ръст има при онлайн търговията
 50. Износът за декември 2020 г. бележи ръст от 5,6% спрямо декември 2019 г.
  През декември индексът на промишленото производство у нас е с 0,1% по-висок от този през ноември, но в сравнение с декември 2019 г. е с 3,3% по-нисък