България и Нидерландия сключиха нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

18 януари 2021, 16:27 632

Новата спогодба ще замени действащата в момента между двете страни, която е сключена през 1990 г.

На 14.01.2021 г. Парламентът ратифицира Спогодбата между България и Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонения и заобикаляне на данъчното облагане. Сред аргументите за ратификацията са посочени интензивните икономически отношения и засиленото движение на услуги, хора и капитали между двете страни, които са главна причина за актуализиране на правната база.

Кралство Нидерландия е най-големият чуждестранен инвеститор в България, като за периода от 1990 до 2020 г. са инвестирани близо 8,6 млрд. евро, сочи националната статистика.

За повече информация относно нововъведенията в спогодбата, вижте тук.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент