Календар работни и почивни дни за 2020

Ако използвате „Календар работни и почивни дни 2020“ в ежедневната си работа, можете да го свалите в pdf формат, както и да го разпечатате с високо качество в желания от вас размер.

250 работни дни 2000 работни часа 116 неработни дни в т.ч. 102 работни дни и 14 празнични
тримесечие на 2020 63 работни дни 504 работни часа

януари

22 работни дни 176 работни часа
работни и почивни дни за месец януари 2020

февруари

20 работни дни 160 работни часа
работни и почивни дни за месец февруари 2020

март

21 работни дни 168 работни часа
работни и почивни дни за месец март 2020
тримесечие на 2020 60 работни дни 480 работни часа

април

20 работни дни 160 работни часа
работни и почивни дни за месец април 2020

май

18 работни дни 144 работни часа
работни и почивни дни за месец май 2020

юни

22 работни дни 176 работни часа
работни и почивни дни за месец юни 2020
тримесечие на 2020 64 работни дни 512 работни часа

юли

23 работни дни 184 работни часа
работни и почивни дни за месец юли 2020

август

21 работни дни 168 работни часа
работни и почивни дни за месец август 2020

септември

20 работни дни 160 работни часа
работни и почивни дни за месец септември 2020
тримесечие на 2020 63 работни дни 504 работни часа

октомври

22 работни дни 176 работни часа
работни и почивни дни за месец октомври 2020

ноември

21 работни дни 168 работни часа
работни и почивни дни за месец ноември 2020

декември

20 работни дни 160 работни часа
работни и почивни дни за месец декември 2020
Почивен ден Празничен ден - трудът се заплаща в двоен размер Професионален празник

изтегли

2020 изтегли в .pdf
абонамент