Услугa внедряване на GDPR правила

Внедряване на GDPR Правила от Kreston BulMar

Цел на Услугата

Извършване на задълбочен преглед и анализ на процесите, свързани с обработването на лични данни, както и оценка на въздействието при евентуално нарушаване на сигурността на данните във връзка с рисковете за нарушаване на права и свободи на физически лица.

Изготвяне на пакет от документи за привеждане на процесите по обработка на лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Закона за Защита на Личните Данни, в т.ч. политики, процедури и документи, които следва да се прилагат и да се представят пред контролните органи в случай на проверка.

 

Обхват на Услугата

 • Изготвяне на оценка за съответствие с GDPR и заключение за необходимите политики, процедури и документи, които следва да бъдат прилагани;
 • Изготвяне на оценка за въздействието при нарушаване сигурността на личните данни във връзка с рисковете за нарушаване на права и свободи на физически лица, на базата на която се изготвят всички политики за обработка и мерки за защита на лични данни;
 • Изготвяне на необходимия пакет от политики, процедури и документи, които трябва да се прилагат;
 • Изготвяне на инструкция за внедряване на пакета от политики, процедури и документи, които трябва да се прилагат.

 

Срокове за Изпълнение на Услугата

 • Предварително проучване с цел анализиране на процесите, свързани с обработване на лични данни – в рамките на 3 (три) работни дни.
 • Изготвяне на необходимия пакет от политики, процедури и документи – в рамките на 8 (осем) работни дни след приключване на проучването.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата е в зависимост от броя на заетите лица в компанията и е както следва:

 • до 5 души – 1 250 лв.
 • от 6 до 10 души – 1 750 лв.
 • от 11 до 50 души – 2 500 лв.
 • от 51 до 100 души – 3 500 лв.
 • от 101 до 250 души – 5 000 лв.
 • над 250 души – 7 000 лв.

цените са без включен ДДС.

Експерти към Услуга внедряване на GDPR правила

Нина Стоева

Нина Стоева

автор на ресурса

Слави Микински

Слави Микински

автор на ресурса

абонамент