Услугa правни услуги

Правни Услуги от Kreston BulMar

За Услугата

В правните ни услуги ние задълбочено изследваме всеки юридически казус и педантично анализираме всеки дребен детайл, защото точно той може да се окаже решаващ за крайния успех.

В комуникацията използваме разбираем за клиентите език, защото тяхното разбиране за нашата работа и решенията, които предлагаме, е ключово за успеха.

Винаги сме проактивни, комбинативни и оригинални, даваме работещи решения, изпълняваме професионално и в срок всички поети ангажименти и редовно докладваме за напредъка по конкретна задача.

Като част от консултантска група, винаги прилагаме мултидисциплинарен подход при решаването на отделните правни казуси, като съобразяваме всички данъчни, финансови, счетоводни и други ефекти, така че клиентите да получат най-доброто решение от всяка гледна точка.

Никога не създаваме нереалистични или фалшиви очаквания за решаването на даден казус, за да получим възлагане от клиент.

 

Нашият Опит

Предоставяме правни услуги на малки, средни и големи компании от всички индустрии, с приходи от няколкостотин хиляди до близо 100 милиона лева, в т.ч. производство, търговия на едро и дребно, услуги, банков и финансов сектор и много други.

Правните услуги, в които имаме много богат опит, са:

  • Търговско, данъчно, трудово и административно право;
  • Изготвяне на всички видове договори и участие в преговори;
  • Обжалване на всички видове административни актове, включително данъчни ревизионни актове.

 

Цена на Услугата

Правните ни услуги се предоставят абонаментно или по отделни казуси. Абонаментните услуги струват от няколкостотин до няколко хиляди лева на месец, в зависимост от обхвата на ангажимента, сложността и мултидисциплинарността на казусите, както и много други фактори.

Експерти към Услуга правни услуги

Слави Микински

Слави Микински

автор на ресурса

Нина Стоева

Нина Стоева

автор на ресурса

абонамент