Наредба за Особената Закрила на Боледуващите

(Наредба № 5 за Болестите, при които Работниците, Боледуващи от Тях, Имат Особена Закрила Съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на Труда)

808
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar