Наредба за Методите за Определяне на Пазарните Цени

(Наредба № Н-9 от 14 Август 2006 г. за Реда и Начините за Прилагане на Методите за Определяне на Пазарните Цени)

1739
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar