Наредба за Задължението за Дежурство и Разположение

(Наредба № 2 за Реда за Установяване Задължение за Дежурство или за Разположение на Работодателя)

896
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar