Застрахователният пазар у нас остава стабилен

24 ноември 2020, 00:00 320

Изплатените обезщетения по застраховките „Гражданска отговорност“ се увеличават

По данни на Комисията за финансов надзор, анализирани от Асоциацията на застрахователите, браншът остава стабилен, запазвайки стойности, близки до 2019 г., предава БТА.

От януари до август приходите на застрахователните компании са 1,928 млрд. лв., което е спад с 1,33% на годишна база. През април е отчетен спад  от 0.5%, както през и май – 1.63%, но в края на шестмесечието на тази година се регистрира слаб пазарен ръст от 0.65% на годишна база, като през август той достига 1,54%.

При застраховките „Гражданска отговорност“ премийният приход е 740 млн. лв., което е увеличение с 0,38%, като нивата остават близки до тези от 2019 г. Ръст се забелязва обаче при обезщетенията – за август увеличението е с 10% спрямо миналата година. Лек спад има при премиите по застраховките „Каско“ – 1,14% на годишна база.

Покрай пандемията голям брой хора работят и прекарват повече време по домовете си, което дава отражение върху имуществените застраховки. Най-значителен е ръстът при застраховка „Индустриален пожар“ – 20,37%, а при „Пожар и други опасности“ е 7,37%. При „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 12,7%.

Логично, понижение има при премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“, като по тази застраховка на годишна база към август спадът е 43,9%.

В животозастраховането тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. се запазва. Това е очакван резултат в условията на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от населението. През август тази година премийният приход достига 296 млн. лв., като намалението на годишна база е 14,64%. Размерът на изплатените обезщетения към август от 118 млн. лв. е с 6,92 % по-висок от същия период на миналата година.

Общият премиен приход за август тази година е 1.93 млрд. лв., като е с 1,33% по-нисък от същия период за 2019 г. Общият размер на изплатените обезщетения достига 789 млн., с което остава приблизително на същите нива като през миналата година, с незначително нарастване от 0,04%.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент