Заради липсата на гласуван бюджет за 2022 г. компаниите не могат да раздават ваучери на служителите си

20 януари 2022, 10:31 228

Съгласно ЗКПО общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна се утвърждава със Закона за държавния бюджет на страната за съответната година

Заради липсата на гласуван държавен бюджет за 2022 г. няма утвърдена годишна квота за предоставяне на ваучери за храна от работодатели на служители. Все още не е определена индивидуална квота и общ брой на индивидуалните квоти, съобщават от Министерството на финансите.

Съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна се утвърждава със Закона за държавния бюджет на страната за съответната година. Със заповед министърът на финансите определя за всяка календарна година индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общ брой на индивидуалните квоти, определен като съотношение между размера на общата годишна квота и този на индивидуалната квота.

От финансовото ведомство съобщават, че на практика в момента липсва нормативно основание за разглеждане на заявления за получаване на индивидуална квота.

В края на 2021 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Със законопроекта се предлагат разпоредби, с които се уреждат специфични обществени отношения до приемането на съответните закони за 2022 г. – включително по отношение на общата годишна квота за ваучерите за храна. Законопроектът беше гласуван на първо четене на 12 януари 2022 г., а до 17 януари беше срокът за предложения преди второто гласуване.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент