Законопроект предвижда облекчаване на условията за пребиваване и работа на лица от трети страни в България

21 юни 2022, 15:13 37

Промените са заложени в проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност предвижда облекчаване на възможността за пребиваване и работа на лица от трети страни и техните семейства, предаде econ.bg.

Предложенията, заложени в проекта, са в съответствие с европейското законодателство. През 2021 г. ЕС прие промените в директивата за легалната миграция „Синя карта“, с които се предвижда държавите членки да могат да привличат висококвалифицирани специалисти от трети държави, като им предлагат законна работа и престой в ЕС по модела на американската зелена карта.

С новия законопроект се определят условията за влизане и пребиваване в България за повече от 3 месеца, както и правата на граждани на трети страни, които работят в страната, включително и на техните семейства.

Вносителите на предложението смятат, че въвеждането на „Синя карта“ в България ще популяризира страната ни като дестинация за трудова миграция, което ще спомогне за недостига на висококвалифицирани кадри в почти всички сектори на българската икономика.

Законопроектът предвижда по-голяма свобода при наемане на лица, които нямат диплома за висше образование, но въпреки това са висококвалифицирани заради практиката, която са натрупали.

Кандидатстването за „Синя карта“ ще бъде по електронен път, с улеснени процедури. Притежателите ѝ ще могат да развиват и допълнителна дейност като самостоятелно заети лица, а членовете на техните семейства ще могат да кандидатстват за разрешение за пребиваване. Предвижда се и въвеждане на временен адрес за лица от трети държави.

Т.нар. „Синя карта“ ще бъде с валидност до 5 години, като по този начин се свързва с разрешението за дългосрочно пребиваване. Такава карта ще имат възможност да получат и лица със статут на временна или международна закрила.

За целта на законопроекта следва да се актуализират и въведат изменения в няколко закона: Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, Закон за чужденците, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за българските лични документи и Закон за здравното осигуряване.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент