Законопроект предлага увеличаване на прага за задължителната регистрация по ЗДДС

29 юли 2021, 09:40 880

В него се предвижда още отпадане на облагането при предоставяне на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, собственика или работниците и служителите му

На 27.07.2021 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), показва справка в сайта на институцията. Инициативата идва от осем народни представители.

Водещото предложение е да бъде увеличен законовият праг за задължителната регистрация по ЗДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв. Идеята на вносителите е да се намали административната тежест върху малките предприятия. Според тях по този начин ще се противодейства и на порочната практика да се декларират само част от приходите, за да се поддържа оборотът под установената граница.

Съгласно законопроекта се удължава и срокът, в рамките на който следва да бъде подадено заявлението за задължителна регистрация по ЗДДС. Той ще бъде двойно по-дълъг – 14 дни от приключване на данъчния период, през който е достигнат минималният облагаем оборот. А когато той е реализиран за до два последователни месеца (включително и текущият), срокът ще бъде 14 дни от датата, на която това се е случило.

Другата промяна засяга случаите на предоставяне на услуги и използване на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на неговия собственик, на работниците и служителите му или по-общо за цели извън икономическата му дейност. Сега действащата уредба приравнява тези действия на възмездна доставка, когато при производството, вноса или придобиването на стоките е бил приспаднат данъчен кредит. Проектът предвижда да отпаднат тези законови текстове (чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС). Така подобни ситуации ще останат извън обхвата на данъчното облагане и лицата няма да са длъжни да начисляват ДДС.

Предстои проектът да бъде разпределен за разглеждане в парламентарните комисии.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент