Заетостта се увеличава с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие

Милен Николов
Редактор
15 май 2024, 15:11 134

Запазват се тенденциите, наблюдавани през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Броят на заетите лица се е увеличил с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие, показва експресната оценка на „Евростат“. Това са същите тенденции, наблюдавани през четвъртото тримесечие на 2023 г.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта се е увеличила с 0,7% в ЕС и с 1% в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г., след повишение с 1% в ЕС и с 1,2% в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2023 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент