Заетост и обучения в подкрепа на трудовия пазар

15 януари 2021, 14:11 510

За целта са планирани 10 млн. лева повече спрямо предходни години

Националният план за действие по заетостта за 2021 г. предвижда 83 млн. лева от държавния бюджет да са в подкрепа на активни политики на пазара на труда. Планът вече е одобрен от социалните партньори, като предстои да бъде одобрен и от Министерски съвет.

Обичайно в последните десет години по националния план се заделят по 73 млн. лева годишно, като тази година са предвидени 10 млн. лева повече. В плана е заложено увеличение на възнагражденията на включените в различните програми и обучения безработни лица.

Ще бъдат увеличени и възнагражденията на включените в програмата „Старт на кариерата“ младежи – от 700 на 800 лева, както и тези на младежките медиатори от общините, като от 730 ще станат 830 лева. Увеличават се и средствата за наставник от 180 на 200 лева.

Транспортни разходи за представяне пред работодател също се увеличават – те са до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост, като се вдигат от 122 на 130 лева.

Прогнозата е да се осигури заетост със средства от държавния бюджет на 14 495 безработни и обучение на 11 599 души.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент