Военни и полицаи получават с 334 лева по-високи пенсии от останалите

27 януари 2021, 09:52 149

НОИ публикува статистика за пенсиите през първите девет месеца на 2020 г.

Военните и полицаите получават с 334,07 лева по-високи пенсии от останалите пенсионери. Средната пенсия за страната през първите девет месеца на миналата година е била 422,18 лева, а тази на военните – 756,25 лева, сочи статистика на НОИ за посочения период, цитирана от в. „24 часа“.

Средната пенсия при мъжете за проучвания период е била 491,75 лева, а при жените – 373,10 лева. Това означава, че мъжете са взимали със 118,65 лева по-високи пенсии от жените.

Средната пенсия в сектор „Сигурност“ при мъжете достига 769,75 лева, а при жените – 588,07 лева. Причината за тази разлика е, че мъжете са получавали по-високи заплати и са се пенсионирали по-късно от жените.

Предстои пенсиите на 14 000 бивши военни и полицейски служители, които са се възползвали от възможността за ранно пенсиониране през последните 5 години, да бъдат преизчислени и вдигнати. От НОИ ще сметнат отпуснатите им пенсии за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния им коефициент. Преизчисляването ще бъде извършено от първо число на месеца след подаване на заявление.

Единствено при пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, като тези за старост и военна инвалидност, при жените сумите са малко по-високи – 196,59 лева срещу 192,10 лева.

През първите девет месеца на 2020 г. 703 970 пенсионери са получавали основни пенсии до 250 лева. Максимална пенсия от 1 200 лева са получавали 42 405 души през същия период, а 41 души са получавали неограничени от тавана доходи (бивши министър-председатели, президенти и членове на Конституционния съд).

Лични пенсии между 300 и 350 лева са получавали близо 200 000 лица, а пенсии между 400 и 500 лева – 220 000 лица. С пенсия между 600 и 700 лева са били общо 92 554 души.

През проучвания период най-високи пенсии са регистрирани в София, където средният размер е бил 517,46 лева. Единствено в Перник и Бургас пенсията минава 450 лева, а в 15 области от страната не може да стигне 400 лева.

Най-ниски пенсии са получавали хората в Разград, където средната пенсия през периода е била 337,57 лева. С около 2 лева по-висока е пенсията в Кърджали, а в Силистра достига 342,95 лева.

72 177 инвалиди са получавали добавка за чужда помощ. От 1 юли 2020 г. тя е 106,22 лева.

От 1 януари 2021 г. минималната пенсия стана 300 лева, а половината пенсионери вече получават тази сума. Така 770 000 лица с пенсия в минимални размери получиха увеличение от 20%. Този ръст се отразява и на още близо 230 000 пенсионери, които към края на 2020 г. са получавали между 250 и 299 лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент