Университетите ни подготвят все повече лекари, учители и инженери

13 ноември 2020, 00:00 342

Рейтинговата система на висшите училища в България и тази година подрежда в класация всяко висше учебно заведение и броят на студентите по специалности

Българските университети подготвят повече лекари, учители и инженери и по-малко юристи, икономисти и администратори през 2020 г. Това сочат тазгодишните данни на Рейтинговата система на висшите училища в България, предаде БТА.

Рейтинговата система съпоставя 52 висши учебни заведения, в рамките на 52 професионални направления и на основата на 48 показателя. Резултатите сочат, че все повече студенти се обучават по специалности, за които има широко търсене на кадри. Поради тази причина наплив през тази година се наблюдава основно в медицинските университети. Тази тенденция се отчита като особено позитивна предвид общия намаляващ брой на студентите и кризата с Covid-19.

Броят на студентите по медицина в България през последните 7 години значително е нараснал – от близо 6 000 през 2013 г. до около 12 500 през 2020 г. Това се дължи както на нарасналия брой на чуждестранните студенти, които са 56% от всички студенти по медицина, така и на увеличения с около 14% брой на българските студенти в същото направление.

През 2020 г. общо над 28 000 студенти се обучават в сектора на здравеопазването („Стоматология“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“). Те съставляват близо 13% от броя на всички студенти у нас. Преди 7 години в тези направления са се обучавали около 19 000 студенти, или 7% от общия брой на студентите в България.

Според Рейтинговата система направленията с най-голямо увеличение на студентите от 2013 г. насам са: „Медицина“ (108%), „Военно дело“ (59%), „Стоматология“ (52%), „Педагогика“ (42%), „Национална сигурност“ (38%), „Здравни грижи“ (37%) и „Театрално и филмово изкуство“ (35%).

Най-големият спад на студентите, отново спрямо последните 7 години, е в направление „Администрация и управление“ (45%) и „Икономика“ (41%).

Рейтинговата система извежда и петте най-масови професионални направления през тази година, които са, както следва: „Икономика“ (30 916 студенти),  „Педагогика“ (15 388 студенти), „Администрация и управление“ (13 373 студенти), „Медицина“ (12 434 студенти), „Комуникационна и компютърна техника“ (8 316 студенти), „Информатика и компютърни науки“ (7 913 студенти) и „Право“ (7 331 студенти).

Водещ на първо място (в 23 направления) е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. На второ (в 6 направления) е Технически университет – София, на трето (в 4 направления) е Медицински университет – София, а на четвърто (в 3 направления) е Химико-технологичният и металургичен университет – София. На следващи места, по 2 направления, попадат Американският университет, Тракийският университет в Стара Загора и Аграрният университет в Пловдив.

Тенденцията за намаляване на общия брой на студентите у нас продължава. През 2020 г. броят им е 198 428 – с 18% по-малко спрямо 2013 г. В 16 направления е отчетен спад с над 40%. Най-много студенти се обучават в СУ „Св. Климент Охридски“ (19 200), следван от УНСС (18 960) и ПУ „Паисий Хилендарски (16 000).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент