„Технологична модернизация за малки и средни предприятия“ е първата обявена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост

4 юли 2022, 13:07 111

По програмата ще могат да кандидатстват юридически лица и еднолични търговци с приключили финансови 2019, 2020 и 2021 г., които са заявили подкрепа по приоритетни сектори

Министерството за иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане първата процедура по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация за малки и средни предприятия“. Мярката ще бъде с общ бюджет от 260 млн. лева.

Това ще бъде първата мярка, която е насочена директно в подкрепа на бизнеса и е финансирана по Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване, която се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа.

Основната цел на тази процедура е повишаване ефективността на производствените процеси, като по този начин ще се постигне по-висока производителност, ще се намалят производствените разходи и ще се оптимизира производствената верига. Ефектът, който се очаква, е възстановяване на икономическия потенциал на малките и средните предприятия и създаване на условия за нов растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси.

По мярката ще имат възможност да кандидатстват юридически лица и еднолични търговци с приключили финансови 2019, 2020 и 2021 г., които са заявили подкрепа по приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малки и средни предприятия. Безвъзмездно предоставените европейски средства ще покриват максимум 50% от разходите по проектите.

Предприятията ще кандидатстват за придобиване на нови технологии, акцентиращи върху цифровизацията на производствения процес с цел разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите от тях продукти и услуги.

50 000 лева ще бъде минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект по мярката, а максималният ще се определя в зависимост от категорията на предприятието: за микропредприятия – 20 000 лева; за малки предприятия – 350 000 лева, за средни предприятия – 600 000 лева.

Кандидатстването по процедурата ще се осъществява изцяло електронно – чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент