Търговското салдо на България е минус 1,474 млрд. лева

20 януари 2021, 12:27 76

Данните на БНБ обхващат периода януари-ноември 2020 г.

Според предварителни данни на БНБ за периода от януари до ноември 2020 г. търговското салдо на страната ни е отрицателно, като възлиза на минус 1,474 млрд. лева. Това се равнява на 2,4% от БВП на България при дефицит от 2,306 млрд. лева (3,8% от БВП) за същия период през 2019 г.

Предварителните данни на централната банка показват, че износът на стоки за първите 11 месеца на 2020 г. се равнява на 2,4 млрд. евро, което е със 175,8 млн. евро по-малко, равнявайки се на спад с 6,6% на годишна база. Вносът на стоки нараства до 2,7 млрд. евро, което е с 23 млн. евро или 0,8% повече спрямо ноември 2019 г.

Салдото на страната ни по услугите е положително – в размер на 111,9 млн. евро на фона на положително салдо от 249,8 млн. евро за ноември 2019 г. За първите 11 месеца на 2020 г. салдото е положително в размер на 2,585 млрд. евро (4,3% от БВП) при положително салдо от 4,650 млрд. евро (7,6% от БВП) за същия период през 2019 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент