Търговският баланс на страната е отрицателен в размер на 506,3 млн. евро за декември 2023 г.

Милен Николов
Редактор
16 февруари 2024, 13:29 91

Салдото по услугите е положително в размер на 425,9 млн. евро

За декември 2023 г. търговският баланс на страната е отрицателен в размер на 506,3 млн. евро при дефицит от 700,7 млн. евро за декември 2022 г., показват данните на БНБ. За януари – декември 2023 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 3 550,9 млн. евро (3,8% от БВП) при дефицит от 5 074,3 млн. евро (5,9% от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки е 3 351,5 млн. евро, като намалява с 20,3 млн. евро (0,6%) в сравнение с този за декември 2022 г. (3 371,8 млн. евро). За януари – декември 2023 г. износът е 43 438,9 млн. евро (46,2% от БВП), като намалява с 3 706,2 млн. евро (7,9%) в сравнение с този за същия период на 2022 г. (47 145 млн. евро, 54,9% от БВП). Износът за януари – декември 2022 г. нараства на годишна база с 37%.

Вносът на стоки е 3 857,8 млн. евро, като намалява с 214,7 млн. евро (5,3%) спрямо декември 2022 г. (4 072,4 млн. евро). За януари – декември 2023 г. вносът е 46 989,7 млн. евро (49,9% от БВП), като се понижава с 5 229.6 млн. евро (10%) спрямо същия период на 2022 г. (52 219,3 млн. евро, 60,9% от БВП). Вносът за януари – декември 2022 г. нараства на годишна база с 40%.

Салдото по услугите е положително в размер на 425,9 млн. евро при положително салдо от 307,3 млн. евро за декември 2022 г. За януари – декември 2023 г. салдото е положително в размер на 6 557,9 млн. евро (7% от БВП) при положително салдо от 5 250,3 млн. евро (6,1% от БВП) за януари – декември 2022 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент