Строителната продукция се понижава с 0,4% на месечна база през декември 2023 г.

9 февруари 2024, 11:13 46

Данните са на НСИ

През декември 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0,4% спрямо предходния месец. Данните на НСИ показват намаление от 3,6% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 г.

Месечни изменения

Индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището спрямо предходния месец, като намалението при сградното строителство е с 1,2%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение – с 0,7%.

Годишни изменения

Понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция на годишна база се определя от отрицателния темп както при сградното строителство – с регистрирано намаление от 4,5%, така и при гражданското/инженерното строителство – с 2,4%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент