Стабилизиране на пазара на труда в България

21 октомври 2020, 00:00 108

Тенденция за преодоляване на негативните последици от коронавируса спрямо работната сила

Агенцията по заетостта съобщава, че перспективите в България относно пазара на труда отчитат тенденция по стабилизиране. Потвърждение за това са данните, обявени от Европейския барометър за пазара на труда, които отчитат подобно положително развитие в повечето държави членки, предава КРОСС, цитиран от БТА.

Прогнозата на барометъра се отнася до ръста на заетостта, както и до сезонната безработица, като се базира на проучване, проведено заедно с Института за изследване на заетостта (IAB) и европейските обществени служби по заетост (ОСЗ).

У нас барометърът на пазара на труда е основан на анкета, която е проведена сред 107-те бюра по труда към Агенцията по заетостта. Индикаторът, резултат от проучването, сочи към септември 98,91 пункта[1]. Това е с 5,21 повече от април, когато е отчетено понижение до 93,7 пункта. В Европейския съюз към септември стойността е 98,7 пункта, на фона на 93,6 пункта за април.

За стабилност на пазара на труда, макар кризата все още да не е затихнала, говори и проф. Енцо Вебер, председател на изследователския център на IAB. Към момента в проучването на Европейския барометър участват 15 обществени служби за заетост, позиционирани в: Австрия, България, Белгия – немскоговоряща област; Валония и Фландрия, Германия, Исландия, Дания, Кипър, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Чехия и Португалия. Проектът, развиван от ОСЗ, ще продължи да се разширява, като още държави са потвърдили участие, отбелязва председателят на мрежата Йоханес Копф.[1]  Важно е да се уточни, че скалата на барометъра на пазара на труда варира от 90 (много лошо развитие) до 110 (много добро развитие). Стойността 100 е неутралната оценка, при която през следващите три месеца не се очаква нито значително подобрение на пазара на труда, нито значително влошаване.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент