Средната пенсия се увеличава до 489 лв. през 2021 г.

30 октомври 2020, 00:00 418

Правителството прие законопроекта за бюджета на ДОО за 2021 г., който предвижда редица промени

Допълнителни средства за увеличение на пенсиите са предвидени в законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване ( ДОО) за 2021 г. Това стана ясно от решенията на Министерския съвет, който одобри проекта, предаде БТА.

През 2021 г. се предвижда средният размер на пенсията на един пенсионер да достигне 488,97 лева. Това означава ръст с близо 77 лева (или 18,6%) спрямо сегашната ѝ стойност. За изплащане на пенсии през следващата година са предвидени 12,346 млрд. лева, т.е. с 1,770 млрд. лева повече спрямо 2020 г.

В новия законопроект се предлага също така увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 на 300 лева, считано от 1 януари 2021 г. За целта се отпускат 474,0 млн. лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии също се увеличава – от 1 200 на 1 440 лева на месец, за което са отпуснати 94,0 млн. лева. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – от 650 на 610 лева. Неговата стойност обаче се запазва на 420 лева за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Предвижда се осъвременяване с 5% по т.нар. швейцарско правило за пенсиите, които са отпуснати до 31 декември 2020 г.

Изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички 2,104 млн. пенсионери, в размер на 50 лева, ще продължи през първото тримесечие на 2021 г.

Законопроектът за ДОО предвижда и изменения в разпоредбите на КСО. С тях се предлага от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички лица, пропуснали 5-годишния срок за промяна на избора на осигуряване в универсален пенсионен фонд, да упражнят това свое право. Също така в този период лицата, на които вече е отпусната пенсия, но не са успели да променят осигуряването си, ще имат възможност да поискат тя да бъде преизчислена без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във фонд „Пенсии“ своите средства от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд.

Предвижда се още, че при определяне на редукцията на индивидуалния коефициент, когато кандидат-пенсионерите се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в този на ДОО – в размер на 12% върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за всяка календарна година в периода 2009 – 2015 г. Когато се определя размерът на намалението на индивидуалния коефициент, ще бъдат отчитани и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд. Пенсиите, които са отпуснати с намален индивидуален коефициент, също ще бъдат преизчислени – за да бъдат гарантирани правата на всички пенсионери.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент