Специален фонд ще гарантира изплащането на втората пенсия

10 ноември 2020, 00:00 533

Така ще бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер

В момента, когато осигурено лице се пенсионира, неговата индивидуална партида в универсален пенсионен фонд ще бъде закрита, а натрупаните в нея средства – ще бъдат прехвърлени в специален общ фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Това е част от промените в КСО във връзка с изплащането на втора пенсия, предаде БТА.

Чрез прехвърлянето на средствата в специално обособения фонд ще бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер – независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати.

Създава се и „Фонд за разсрочени плащания“, гарантиращ разсрочените плащания на парите от втория стълб. В него ще се водят аналитични сметки за всички лица, чиито средства са били прехвърлени. В тези сметки ще се правят записи за прехвърлените и изплатените суми на всяко лице.

От социалното министерство уточняват, че са извършени промени и в разпоредбите на закона, уреждащи резерва на пенсионноосигурителните дружества. С тези промени се предвижда, че за покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии пенсионноосигурителното дружество ще създаде резерв за гарантиране на тяхното изплащане.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент