S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на София

19 февруари 2024, 15:24 142

Агенцията също така потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София – „BBB“

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на София – от „стабилна“ на „положителна“, поради подобрените перспективи за икономически растеж на столицата. Агенцията също така потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София – „BBB“, съобщиха от Столична община.

Положителната перспектива отразява мнението на S&P Global Ratings, че икономическият растеж в София може да се подобри повече от очакваното – благодарение на влизането на България в еврозоната, което се очаква през 2025 г. Присъединяването към еврозоната би подкрепило ръста на приходите и равнището на благосъстояние в града, смятат от Агенцията и допълват, че приемането на еврото би могло да разшири източниците на финансиране на града и да подобри достъпа му до капитали. В съобщението на S&P Global Ratings се казва още, че София ще запази сравнително доброто изпълнение на бюджета заради силната местна икономика, която подкрепя силния ръст на данъчните приходи.

Според S&P Global Ratings Агенцията би могла да преразгледа надолу перспективата до „стабилна“ при по-слаби управленски практики като например тези, отнасящи се до дружествата в града, които са довели до увеличаване на рисковете до момента. Преразглеждане на перспективата на София до „стабилна“ може да има и в случай че бъде преразгледана перспективата и по отношение на България.

„София се възползва от благоприятната си икономическа позиция в сравнение с други градове. БВП на глава от населението в България остава скромен, докато производителността на труда в София е над два пъти по-висока от средната за страната. Освен това – увеличението на броя на населението и структурата на заетостта в София се развиват по-благоприятно, отколкото в България като цяло. Градът е административен и финансов център на България и има добре диверсифицирана икономика, базирана на услугите, включително местната фондова борса, големи банки и стабилен сектор на услугите“, смятат от S&P Global Ratings.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент