Социалната пенсия за инвалидност се увеличава с над 45% от 1 юли 2022 г.

29 юни 2022, 17:24 164

Социалната пенсия за старост нараства от 170 на 247 лева, във връзка с което се повишават всички пенсии, несвързани с трудова дейност

От 1 юли 2022 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 170 на 247 лева, реши окончателно правителството. Промяната ще доведе до ръст с над 45% на социалната пенсия за инвалидност на 50 200 деца и възрастни с увреждания, тъй като по закон нейният размер се определя спрямо социалната пенсия за старост.

Социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100% с определена чужда помощ се увеличава от 272 на 395,20 лева. За лицата със степен на увреждане от 91 до 100% повишението е от 238 на 345,80 лева, а за тези от 71 до 90% – от 221 на 321,10 лева.

Ръстът на социалната пенсия за старост ще доведе и до повишаване размерите на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, сред които пенсия за военна и гражданска инвалидност и персонална пенсия. Ще бъдат увеличени и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите, каквито получават близо 65 000 лица. Добавката за чужда помощ за пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90%, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, ще бъде повишена от 127,50 на 185,25 лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент