Социалната комисия прие на второ четене промени в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние

28 февруари 2024, 16:37 149

Целта е да се осигури по-голяма гъвкавост и сигурност

Комисията по труда, социалната и демографската политика в парламента прие на второ четене промени в Кодекса на труда (КТ), свързани с работата от разстояние. Предложенията, внесени от Министерския съвет, бяха подкрепени от 17 народни представители, съобщи БТА.

Приетите изменения предвиждат отговорността на работодателя да се намали, когато пострадалият е допринесъл за трудова злополука, като е допуснал груба небрежност, както и в случай, че при работа от разстояние пострадалият не е спазил предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Предвижда се и когато работодателят е пряк подизпълнител на договор за предоставяне на услуги, изпълнителят по договора да отговаря солидарно за гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение на работниците или служителите. Отговорността на изпълнителя се ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между изпълнителя и работодателя. Предвижда се също изпълнителят да не носи отговорност, когато е изпълнил или изпълнява точно и добросъвестно задълженията си по договора му с работодателя.

В мотивите към промените се посочва, че предложените изменения и допълнения имат за основна цел да се усъвършенства трудовото законодателство, като се осигури по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време.

На второ четене бе приет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. В приетите промените се посочва, че Агенцията по заетостта ще води и поддържа единен електронен централизиран Регистър на физическите и юридически лица, осъществяващи посредническа дейност и/или осигуряващи временна работа. Регистърът ще обедини в един съществуващите към момента три регистъра, свързани с издаваните удостоверения за регистрация на посредническа дейност и на предприятия, осигуряващи временна работа.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент