Създават Междуведомствен съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции към Министерския съвет

22 февруари 2024, 11:53 73

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Създаване на Междуведомствен съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции към Министерския съвет – това гласува парламентът с приетия на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, пише БТА.

С приетите разпоредби пряка чуждестранна инвестиция от чуждестранен инвеститор се извършва след издаване на разрешение от Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, ако отговаря поне на две от следните условия:

- има за предмет областите на дейност, посочени в европейския регламент за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза;
- чрез осъществяването на инвестицията се придобива собствеността на най-малко десет на сто от капитала на предприятие, което оперира в страната, или стойността на инвестицията надвишава прага от 2 000 000 евро или левовата им равностойност в рамките на две години от започване на работата по инвестиционния проект;
- в капитала или управлението на инвеститора има публично участие от държава извън Европейския съюз;
- инвеститорът придобива дружество, което не е микропредприятие, новообразувано дружество с по-малко от десет служители или с годишен оборот през предходната година по-малък от 2 000 000 евро или левовата им равностойност;
- инвеститорът придобива дружество, което извършва високотехнологични дейности, независимо от годишния му оборот, брой служители или праг на инвестицията. 

Предвидено е, че на скрининг по реда на този закон подлежат всички преки чуждестранни инвестиции в обекти и дейности от лица, които извършват дейности, регламентирани в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и всички преки чуждестранни инвестиции с чуждестранен инвеститор от Русия или Република Беларус. Според разпоредбите скрининг е процедура, която дава възможност да бъдат оценени, проучени, разрешени, обвързани с условия, забранени или прекратени преки чуждестранни инвестиции.

Депутатите приеха редакционна поправка в срок от шест месеца след приемането на този закон Министерският съвет да приеме правилник за организацията и дейността на Междуведомствения съвет, които са съгласно изискванията в закона.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент