С 12% повече осигурени лица са променили фонда си за допълнително пенсионно осигуряване в края на 2021 г.

18 март 2022, 12:25 283

По данни на КФН за цялата 2021 г. между фондовете са прехвърлени средства в размер на 1,23 млрд. лева

Общо 83 241 осигурени лица са променили фонда си за допълнително пенсионно осигуряване през четвъртото тримесечие на 2021 г. Броят им е с 9 054 по-голям спрямо предходното тримесечие, или с 12,2%, сочат данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

През последния отчетен период броят на лицата, които са променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 76 434 души, а този на променилите участието си в пенсионните фондове е 5 550 души. Най-малко лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – общо 1 257 души.

1,98% е относителният дял на осигурените лица, прехвърлили партидите си в друг фонд, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове. При професионалните делът е 1,75%, а при доброволните е 0,19%.

Общо за цялата 2021 г. 304 775 души са променили своя пенсионен фонд. Общият размер на прехвърлените средства от един пенсионен фонд в друг е 1,23 млрд. лева, от които 1,114 млрд. лева са прехвърлени между универсалните пенсионни фондове.

Сумата на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие в пенсионните фондове е общо малко над 349,1 млн. лева. По-голяма част от тях (318,9 млн. лева) е прехвърлена между универсални пенсионни фондове. Малко под 26,2 млн. лева са прехвърлени в професионалните фондове, а малко над 4 млн. лева – в доброволните.

Спрямо третото тримесечие на 2021 г. общият размер на прехвърлените средства между фондовете се увеличава с над 47,8 млн. лева (почти 16%).

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице е 4 194,1 лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент