Разходите за труд са нараснали с 5,8% в ЕС и с 5,7% в еврозоната в края на 2022 г.

17 март 2023, 14:06 260

В еврозоната заплатите и възнагражденията на отработен час са се увеличили с 5,1%, а в ЕС – с 5,4%

Разходите за труд са нараснали с 5,8% в ЕС и с 5,7% в еврозоната на годишна основа през четвъртото тримесечие на 2022 г., съобщиха от „Евростат“.

Двата основни компонента на разходите за труд са „заплати и възнаграждения“ и „разходи, несвързани със заплатите“.

В еврозоната заплатите и възнагражденията на отработен час са се увеличили с 5,1%, а разходите, несвързани със заплатите, са нараснали със 7,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. В ЕС повишението е съответно с 5,4% и 7,2%.

Почасовите разходи за трудови възнаграждения в страните членки, отчетено на годишна основа за цялата икономика, са се увеличили най-силно в България (с 16,5%), Литва (с 15,7%) и Унгария (с 14,9%). Още четири страни от ЕС отбелязват ръст от над 10%: Румъния (с 11,2%), Словения (с 10,8%), Полша (с 10,2%) и Естония (с 10,1%).

Изчислено според сектора на икономическа активност, през последното тримесечие на 2022 г. почасовите разходи за труд в еврозоната са се повишили с 4,4% в промишлеността, 6,9% в строителството и 6,2% в услугите.

За ЕС се отчита нарастване на показателя с 4,9% в промишлеността, 6,8% в строителството и 6,3% в услугите.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент