Разходите за пенсии през февруари 2023 г. нарастват с 31,5% на годишна база

Милен Николов
Редактор
17 март 2023, 10:11 53

В сравнение със същия период на 2022 г. те са със 713,9 млн. лева повече

Касовото изпълнение на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване ( ДОО) към 28 януари 2023 г. показва, че общите отчетени приходи възлизат на 1 701,1 млн. лева, като е налице увеличение със 174,9 млн. лева спрямо същия период на 2022 г. Общият размер на отчетените разходи е 3 314,0 млн. лева, като е регистрирано повишение със 714,1млн. лева спрямо същия период на миналата година, съобщи Националният осигурителен институт.

Най-голям дял в структурата на общите разходи заемат разходите за пенсии – в размер на 2 980,3 млн. лева. За февруари те са със 713,9 млн. лева (31,5%) повече спрямо същия период на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е по-висок със 109,72 лева, което представлява увеличение със 17,5% на годишна база. За една година средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е нараснал със 133,33 лева, което представлява увеличение с 19,8%.

Към 28 февруари 2023 г. разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по КСО са в размер на 305,8 млн. лева, като те намаляват с 5,2 млн. лева спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към февруари е 1 676,2 млн. лева.

Към 28 февруари отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд са в размер на 12,8 млн. лева. Постъпилите приходи са с 1,2 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 13,6 млн. лева, като е налице увеличение с 2,9 млн. лева спрямо 28 февруари 2022 г.

Към същата дата отчетените приходи във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ са в размер на 944,3 хил. лева, като нарастват с 37,5 хил. лева на годишна база. Общо отчетените разходи възлизат на 36,1 хил. лева, като са със 17,2 хил. лева по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент