Проучване на АЗ: Увеличава се броят на работодателите, търсещи нов персонал

14 юни 2022, 11:07 309

Проучването е направено в периода февруари – март 2022 г. сред работодатели от общо 378 752 активни микро-, малки средни и големи предприятия

Увеличава се броят на работодателите, които имат намерение да търсят нови служители през следващите шест месеца. Това сочи първото за тази година проучване на потребностите на работодателите от работна сила, проведено от Агенцията по заетостта (АЗ), съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области на страната.

Проучването, което е национално представително, е направено в периода февруари – март 2022 г. сред работодатели от общо 378 752 активни микро-, малки средни и големи предприятия в страната.

Според резултатите от проучването 60 842 предприятия ще търсят нов персонал през следващите шест месеца. Техният брой се увеличава с 2 620 (или с 4,5%) спрямо анкетата, проведена от АЗ през февруари – март 2021 г. Бизнесът е заявил нужда от 239 339 работници и специалисти с компетенции в различни професионални сфери.

През следващите 12 месеца работодателите, участвали в проучването, ще имат нужда от 128 789 кадри със средно професионално образование и професионално обучение. Най-търсени ще бъдат следните професии: сервитьор-барман, готвач, шивач, машинен оператор, строител, строител-монтажник, заварчик, електротехник, касиер, оперативен счетоводител и др.

Българският бизнес ще се нуждае и от 62 905 специалисти с правоспособност или с висше образование, най-търсените от които ще бъдат: медицински сестри, лекари, учители и шофьори. Спрямо анкетата, проведена през същия период на 2021 г., броят на търсените висшисти нараства с 6 300 (или с 11,1%).

В различни сектори на икономиката ще са нужни и 47 645 работници без специалност. Техният брой се понижава с 8 100 (или с 14,5%) спрямо година по-рано.

70,7% от работодателите, участвали в проучването, споделят, че изпитват затруднения при намирането на кадри. Техният дял се увеличава на годишна база с 2,3 процентни пункта. Най-трудно се намират продавач-консултанти, готвачи, машинни оператори, шивачи и програмисти. За сравнение, през същия период на миналата година най-голям недостиг е имало на машинни оператори, оперативни счетоводители, помощник-възпитатели, електромонтьори и заварчици.

Областта, където се очаква да бъдат наемани най-много кадри, остава София-град – 67 064. В общо 12 области работодателите са посочили, че ще имат нужда от повече персонал спрямо същия период на миналата година, сред които: София-град, Софийска област, Плевен, Русе, Варна, Добрич и др. Най-слабо е търсенето в областите Бургас, Пловдив, Хасково, Търговище, Ловеч и др.

Проучването показва още, че евентуална нова вълна от COVID-19 би повлияла на работодателите, като 19,4% (11 800 предприятия) от тези, планирали да наемат нов персонал, изцяло биха преустановили търсенето. Това ще се отрази в най-силна степен на сферата на търговията, хотелиерството и ресторантьорството. Същевременно обаче 50,5% от анкетираните са посочили, че няма да се повлияят от появата на нова пандемична вълна – т.е. близо 31 000 предприятия.

При въвеждане на COVID-19 ограничителни мерки най-предпочитаната форма на държавна подкрепа за запазване на заетостта остава „80 на 20“ – според 33,7% от анкетираните. На второ място е „60 на 40“, посочена от 14,5% от анкетираните.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент