Промишленото производство с ръст от 2,6% в еврозоната и ЕС през декември 2023 г.

14 февруари 2024, 12:50 76

Данните са на месечна база

През декември 2023 г. сезонно коригираното промишлено производство се увеличава с 2,6% както в еврозоната, така и в ЕС в сравнение с ноември 2023 г. През ноември 2023 г. то се увеличи с 0,4% в еврозоната и с 0,5% в ЕС, сочат данните на „Евростат“.

През декември 2023 г. спрямо декември 2022 г. промишленото производство се увеличава с 1,2% както в еврозоната, така и в ЕС.

Средногодишното промишлено производство за 2023 г. спрямо 2022 г. намалява с 2,4% в еврозоната и с 2% в ЕС.

Месечни данни

Промишленото производство в еврозоната през декември 2023 г. в сравнение с ноември 2023 г. нараства с 20,5% за капиталовите стоки, с 0,5% за дълготрайните потребителски стоки, с 0,3% за енергията и с 0,2% за нетрайните потребителски стоки, докато спада с 1,2% за междинните стоки.

В Европейския съюз промишленото производство се повишава с 18% за капиталовите стоки, с 0,6% за нетрайните потребителски стоки и с 0,4% както за енергията, така и за дълготрайните потребителски стоки, докато спада с 0,7% за междинните стоки.

Сред държавите членки, за които „Евростат“ има налични данни, най-високите месечни повишения са регистрирани в Ирландия (+23,5%), Нидерландия (+6,6%) и Дания (+5,6%). Най-голям спад се наблюдава в Словения (-7,4%), Хърватия (-4,3%) и Финландия (-2,7%).

Годишни данни

Промишленото производство в еврозоната през декември 2023 г. в сравнение с декември 2022 г. нараства с 9,4% за капиталовите стоки, докато спада с 1,7% за енергията, с 3,6% за междинните стоки, с 3,7% за нетрайните потребителски стоки и с 5,4% за дълготрайни потребителски стоки.

В Европейския съюз промишленото производство нараства с 8,6% за капиталовите стоки, докато спада с 1,3% за енергията, с 1,7% за нетрайните потребителски стоки, с 4% за междинните стоки и с 6,4% за дълготрайните потребителски стоки.

Сред държавите членки, за които „Евростат“ има данни, най-високите годишни увеличения са регистрирани в Ирландия (+44,7%), Дания (+6,7%) и Малта (+5%). Най-голям спад се наблюдава в Словения (-10,2%), Унгария (-8,7%) и България (-6,9%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент