Промишленото производство нараства с 0,2% в ЕС и с 0,6% в еврозоната на месечна база през март 2024 г.

Милен Николов
Редактор
15 май 2024, 15:31 50

На годишна база намалява с 1% както в ЕС, така и в еврозоната

През март 2024 г. в сравнение с февруари 2024 г. сезонно коригираното промишлено производство се е увеличило с 0,2% в ЕС и с 0,6% в еврозоната, показват първите оценки на „Евростат“. През февруари 2024 г. промишленото производство е нараснало с 0,9% в ЕС и с 1% в еврозоната.

През март 2024 г. в сравнение с март 2023 г. промишленото производство е намаляло с 1% както в ЕС, така и еврозоната.

Месечно сравнение по основни промишлени групи и по държави членки

В ЕС през март 2024 г. в сравнение с февруари 2024 г. промишленото производство е намаляло с 0,5% при междинните стоки, с 0,2% при енергията, с 1% при дълготрайните потребителски стоки и с 2,7% при недълготрайните потребителски стоки, докато се е увеличило с 0,7% при капиталовите стоки.

В еврозоната промишленото производство е намаляло с 0,5% при междинните стоки, с 0,9% при енергията, с 1,1% при дълготрайните потребителски стоки и с 2,7% при недълготрайните потребителски стоки, докато се е увеличило с 1% при капиталовите стоки.

Най-високите месечни повишения са регистрирани в Ирландия (+12,8%), Белгия (+6,8%) и Люксембург (+4,5%). Най-голям спад се наблюдава в Словения (-5,9%), Полша (-5,1%) и Дания (-4,3%).

Годишно сравнение по основни промишлени групи и по държави членки

В ЕС през март 2024 г. спрямо март 2023 г. промишленото производство е намаляло с 2,2% при междинните стоки, с 2,6% при енергията, със 7,5% при дълготрайните потребителски стоки и с 5,1% при недълготрайните потребителски стоки, докато се е увеличило с 1,5% при капиталовите стоки.

В еврозоната промишленото производство е намаляло с 2,3% при междинните стоки, с 3,5% при енергията, с 8,3% при дълготрайните потребителски стоки и със 7% при недълготрайните потребителски стоки, докато се е увеличило с 1,8% при капиталовите стоки.

Най-голям годишен спад е отчетен във Финландия (-7,7%), България (-7,6%) и Австрия (-7%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Ирландия (+37%), Кипър (+8,5%) и Румъния (+3,5%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент