Правителството прие на първо четене изменения в ЗДДС

20 януари 2022, 14:46 218

В дневния ред на депутите е включено още обсъждане на промени в ЗКПО и ЗАДС

На първо четене в пленарна зала днес бяха приети изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), предава Българското национално радио (БНР). С част от приетите изменения се регламентира възможността за коригиране на погрешно фактуриран ДДС при влязъл в сила ревизионен акт.

Една от приетите промени въвежда облагането с ДДС на ваучерите за храна. Промяната е наложителна във връзка с евродиректива, заради която, в случай че не я приложи, страната ни може да понесе наказания.

Приетото на първо четене предложение на Министерството на финансите е с ДДС да започнат да се облагат доставките, платени с ваучери, които са издадени след 31 декември 2021 г. От мотивите става ясно, че ще бъдат засегнати фирмите издатели, а не работодателите, служителите или крайните търговски потребители.

По време на обсъждането бе приета и друга промяна, която ще освободи от ДДС доставките на стоки и услуги за целите на въоръжените сили, съгласно европейски директиви. Прецизират се и действащите от 1 юли миналата година режими на облагане на стоки и услуги, осъществени по електронен път към данъчно незадължени лица.

Законопроектът ще удължи и срока, в който може да се прилага намалената ставка, както и ще разшири обхвата на Приложение 4 по отношение на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалена ставка на ДДС от 9%.

Очакваните последици от прилагането на бъдещия закон са свързани с намаляване на административната тежест за икономическите оператори, което би оказало положително въздействие върху данъчно задължените лица и администрацията. За изпълнението на дейностите по прилагането на законопроекта не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания и същият не води до въздействие върху държавния бюджет.

В дневния ред на депутатите е включено и обсъждане на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с които се хармонизира националното законодателство в съответствие с изискванията на европейското.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент