Промени в КСО предвиждат работещите пенсионери да получават трета пенсия

7 януари 2021, 12:44 654

Измененията са внесени в Народното събрание за обсъждане

Пенсионерите, които продължават да работят и получават втора пенсия, ще могат да получават допълнителни средства – под формата на трета пенсия. Това би било възможно, ако промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени за обсъждане в Народното събрание, бъдат приети.

Така, ако пенсионираните лица продължат да работят, ще им бъде разкривана нова индивидуална партида, по която ще се трупат средства от осигурителни вноски. Разкриването на новата партида ще се осъществява след сключен договор между пенсионера и частния пенсионен фонд, като самата партида ще възниква с постъпване на първата осигурителна вноска.

За тези допълнителни суми обаче фондът няма да гарантира на лицата, че ще получат поне средствата, които са внесли, както е за основната партида за втора пенсия, пише още в промените.

Когато бъде придобито право на допълнителна пожизнена пенсия, пенсионерът има право да получи от фонда информация за сумата, натрупана по партидата му, видовете пожизнени пенсии, които предлага и техния прогнозен размер, как ще се актуализира тя и какви са правата на наследниците. Ако промените бъдат гласувани, веднъж годишно лицата ще могат да поискат преизчисляване на получаваната пенсия с натрупаните нови суми от осигурителни вноски.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент